A house opposite to your

www.radio.cz

Kalendář

Z diskuze...

Doporučuji

Bannery.cz - nejjednodušší výměnný reklamní systém

NAVRCHOLU.cz
TOPlist

06/2008

Vltavský maratón 2008

Uzávěrky přihlášek

16. června 2007 – pro přihlášky zaslané poštou – přihlášení k tomuto datu dostanou na svoji E-mailovou adresu pozvánku s dalšími informacemi.
19. června – pro internetové přihlášky 19. června – pro přihlášky v závodní kanceláři
závodní kancelář bude otevřena od 16.6. do 19.6. v době od 15:00 do 18:00.
Informační centrum Nuselská radníce MČ Praha 4
Potom  je možné se přihlásit až na startu !!!

Vítězové Startovné
 pro jednotlivce    100 ,- Kč    na startu          150 ,- Kč
 pro rodinné týmy    200 ,- Kč     na startu          300 ,- Kč
 matky (otcové) s kočárky      50 ,- Kč     na startu            50 ,- Kč

 Kategorie  a trasy
 Maminky – otcové s kočárky -  1 okruh  malý  2,2 km

Dětské kategorie

Děti 5 – 8 let (ročník 2003 – 2000) – jeden okruh malý 2,2 km
Děti 9 – 11 let (ročník 1999 – 1997) – dva malé okruhy tj 4,4 km
Děti 12 – 14 let (ročník 1996-1994)– tři malé okruhy tj. 6,6 km


Kategorie dospělých
Ženy 38 km    ZJ roč. 1993-90      ZA  roč.1989-78,     ZB  roč. 1977-68,    ZC roč. 1967-58      ZD roč. 1957  a méně
Muži 38 km  JUN roč.1993-90,    MA roč. 1988-78,    MB roč. 1977-68,    MC roč.1967-58,    MD roč. 1957-48,     ME roč. 1947 a méně

PRAVIDLA:
Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálnímu počtu závodníků.

Závod jednotlivců:
- zúčastnit se může každý člověk, který dosáhne v den závodu věku 15 let, cítí se zdráv, připraven závod absolvovat a potvrdí to v přihlášce (u závodníků 5-18 let také zákonný zástupce)

Závod týmů:
- může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým, zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejmenší počet jsou 3 závodníci nejvíce 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet umístění prvních tří členů týmu. V případě rovnosti součtu rozhoduje umístění v nejpočetněji obsazené kategorie.

Štafeta týmů (jenom maratón 42 km):
- 2-7 závodníků, libovolně se střídajících na trase maratonu. Střídání se provádí ve vymezeném koridoru. Na trase může být jenom jeden člen týmu.

Závod rodinných týmů:
- tým se skládá ze dvou dospělých osob a jednoho účastníka mladšího 18 let. Zvolí si název týmu neurážející nikoho svým obsahem. V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Pořadí týmů se určí součtem umístění jednotlivých členů týmu. V případě rovnosti součtu rozhoduje umístění věkově nejstarší kategorie.

Školní týmy:
Školní tým je sestaven z šesti závodníků, z toho tři dívky a tři chlapci + jeden učitel (učitelka). Výsledek týmu je dán součtem umístění čtyř nejlepších výsledků kategorií dětí a součtem umístění učitele. V případě rovnosti součtu rozhoduje umístění učitele. Školní tým přihlašuje škola a jeho členové musí být žáky školy. Závodící učitel musí být zaměstnancem školy a potvrzuje seznam týmu.

Žádné komentáře
 

Get a playlist! Standalone player Get Ringtones
________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ uloz.to - sdilej snadno data