A house opposite to your

www.radio.cz

Kalendář

Z diskuze...

Doporučuji

Bannery.cz - nejjednodušší výměnný reklamní systém

NAVRCHOLU.cz
TOPlist

Výlety

Dostihové závodiště Velká Chuchle

Velká Chuchle
Denní vstupné
do 18 let, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP-P
ZDARMA
dospělá osoba
100 Kč
součástí vstupenky je volná sázenka v hodnotě 20 Kč
 
držitel platného kupónu MHD, držitel zákaznické karty Pražské plynárenské
50 Kč
součástí vstupenky je volná sázenka v hodnotě 20 Kč
 
držitel celoročního kupónu a studentského kupónu MHD
ZDARMA
České derby
200 Kč
vstupenka včetně dostihového programu
 
http://www.velka-chuchle.cz/

Dostihy

Dostihový sport má v jezdeckém sportu své vyhraněné místo. Pro majitele koní a trenéry představuje dostihový sport velmi seriózní činnost, neboť ošetřování, trénink, ustájení a přeprava dostihových koní jsou finančně velmi náročné. S dostihovým sportem je také neodlučitelně spjato sázkaření. Dostihový sport má dvě disciplíny: cvalové dostihy, klusácké dostihy.

Cvalové dostihy:

Ve cvalových dostizích závodí převážně koně v rychlosti na určitou vzdálenost. V jejich sedle sedí jezdec ( žokej ), který koně vede v dostihu a diktuje mu tempo. Dostihy se běhají převážně na travnatém povrchu. Vkonečném vyhlášení vítězů po dostihu se mimo jiné uvádí také vzdálenost mezi jednotlivými koňmi při proběhnutí cílem ( nos, hlava, koňská délka ).

Historie cvalových dostihů: Kolébkou cvalových dostihů je malé městečko v anglickém Suffolku zvané Newmarket. Kromě vynikajících tréninkových středisek zde najdeme i mnoho úspěšných chovatelů těch nejlepších koní, kteří jsou importováni do celého světa a je zde vynikající prostředí pro chov a výcvik plnokrevných koní. První Jockey Club byl založen v roce 1751 právě ve městě Newmarket, načež krátce na to se konaly první dostihy podle přesně vypracovaných pravidel.

HISTORIE CVALOVÝCH DOSTIHŮ U NÁS V DATECH:
* 1816: první regulérní dostih v Čechách, který byl uspořádán na příkaz císaře Františka II. poblíž Kladrub n. L.
* 1839: dostihy uspořádané v Praze, které se podobaly těm dnešním dostihům
* 1866-77: dostihy pořádány na dráze na Císařské louce
* 1907: od tohoto roku jsou dostihy pořádány na závodišti ve Velké Chuchli
* 1919: založení Československého Jockey Clubu, ten roku 1921 vypsal první oficiální Československé derby
* 1921: první československé derby pořádané ve Velké Chuchli

Rovinové dostihy neboli derby: Při rovinném dostihu se běží pouze po travnaté ploše, která může mít délku od minimálně 1000m až do maximálně 3600m. Nejvíce oblíbené jsou dostihy v Anglii, Irsku, Francii a v Itálii. Avšak dostihy jsou i neméně oblíbené v USA, Austrálii a na Novém Zélandě. U nás se jezdí také dostihy a to ve Velké Chuchli, v Karlových Varech a v Pardubicích. Mezi nejznámější rovinové dostihy patří Kentucky Derby pořádané stájí Kentucky v USA, která je největším a nejznámějším střediskem dostihů v Americe. Jde tu hlavně o rychlost koní.

Překážkové dostihy neboli steeplechase: Jedná se o velmi těžké a náročné dostihy, které se jezdí přes přírodní překážky. Kůň musí při steeplechase dosáhnout nejen velmi vysoké rychlosti, ale musí také být obratný a opatrný při zdolávání jednotlivých překážek. Ve světě jsou steeplechase oblíbené jen velmi zřídka a tak se tyto závody konají většinou v Evropě. Na steeplechase jsou překážky většinou přírodní ( živé ploty, vodní příkopy ) nebo umělé. Stupeň jejich obtížnosti se velmi liší. Na těchto závodech dochází poměrně často k pádům jezdce s koněm a někdy i k zraněním nejen jezdce, ale i koně, který musí být posléze utracen či použit pouze na chov. Dvě největší a nejznámější steeplechase, které se v Evropě jezdí jsou "naše" Velká Pardubická a Velká Liverpoolská v Anglii.

Výstroj pro rovinové a překážkové dostihy: Sedlo určené pro rovinný dostih je malé, má poměrně daleko dopředu vysunuté bočnice, nemá kolenní opěry. Pod sedlo se umísťuje kožená dečka, která je opatřena kapsami určenými pro olověná závaží. Tyto sedla váží od 300 g - 1,5 kg. Sedlo pro překážkový dostih má pevnější konstrukce, má i větší bočnice a je opatřené kolenními opěrami. Jeho váha bývá od 2,5 kg do 4 kg.
Výstroj jezdce se skládá z vysokých dostihových bot, z barevně odlišeného dostihového dresu, který je určen podle registrované kombinace majitele koně. Dále je jezdec vybaven bílými kalhotami, jezdeckou čepicí a dostihovým bičíkem (tzv. hecpajč).

Handicapy: Handicap je rovinový dostih, ve kterém jsou koně různě zatíženi. Plnokrevníci s lepšími časy jsou zatíženi více než ti, kteří jsou méně výkonní. Jde zejména o to, aby všichni koně měli teoreticky stejnou naději na vítězství. Většinou ovšem vyhrávají koně, kteří jsou i bez handicapu lepší, než ostatní.

Nejvhodnější plemena: Nejlepším dostihovým plemenem je bezesporu Anglický plnokrevník. Ovšem mohou se prosadit i jiná plemena jako např. Francouzský jezdecký kůň.

Klusácké dostihy:

Závodí se stejně jako při normálním dostihu, s tím rozdílem že se běží celou dobu v klusu a jezdec místo aby seděl na koni, sedí na malém vozíku (tzv. sulka). V těchto dostizích jde o rychlost koně v klusu, cválat v klusáckém dostihu není dovoleno.
Závod se běží na speciální klusácké dráze ve tvaru oválu s písčitým podkladem. Většinou se konají na tratích dlouhých 1600 až 3400 m. Jednoho dostihu se může zúčastnit maximálně šestnáct koní.

Historie klusácký dostihů:
Klusácké dostihy původně vznikly v Nizozemí. Již v 16. století se během různých trhů a oslav závodilo v klusu na krátkých tratích. Závodilo se pod sedlem na domácích koních, které můžeme přirovnávat kdnešnímu Frískému koní. Dnes se klusácké dostihy jezdí převážně v dvoukolovém vozíku ( tzv. sulka ) a jsou mezinárodním vrcholovým sportem.

Monté: Monté je klusácký dostih, který se jezdí na osedlaných koních. Závodí se tedy pod jezdcem a tratě bývají dlouhé 1600 - 2600 m.

Výstroj pro klusácké dostihy: SULKA - Sulka je dvoukolový lehký vozík na vzdušných pneumatikách a z lehkého meteriálu. Jezdec sedící v sulce vede koně v dostihu. Jezdec sedí v sulce těsně za koněm, nohy má rozevřené a zapřené ve zvláštních opěrkách.
ÚBOR JEZDCE - Během dostihu má jezdec dres stejný, jaký se používá při klasických dostizích. To znamená: Barevně odlišený dostihový dres, který je určen podle registrované kombinace majitele koně a bílými jezdeckými kalhotami. Jezdec má také bič, který mu stejně jako žokeji v klasických dostizích slouží k pobízení koně.

Nejvhodnější plemena: Klusáckých dostihů se účastní už podle názvu pouze klusáci. Mezi nejznámější klusácká plemena patří např. Americký klusák, Francouzský klusák, Orlovský klusák, Ruský klusák, Dolský klusák a mnoho dalších.

Pár pojmů z dostihového prostředí:

Vyhraná částka - Vyhraná částka je celková finanční částka, kterou kůň získal umístěním v dostizích.
Dead Heat / Mrtvý dostih - Dead heat je dostih, ve kterém cílová fotografie ukáže, že do cíle doběhli dva nebo více koní současně. V takovém případě se částka např. pro první a druhé místo sečte a rozdělí mezi vítěze.
Can´t see back - Can´t see back je název pro vlněné polštářky, které se připevňují na lícnice dostihové ohlávky pro klusáky tak, aby kůň neviděl za sebe. Někteří koně jsou velmi nervózní, vidí-li za sebou klusat jiného koně. Nervozita a neklid narušuje pravidelnost chodu, což nepřispívá rychlosti a soustředění. Koní, kteří takhle snadno zneklidní, tyto polštářky pomáhají. Pro dostihové cvalové koně, kteří mají obdobný problém, existují speciální masky s náočnicemi.
Padok - Padok je místo, kde se koně předvedou divákům a také se trochu zahřejí před dostihem. Padok je obvykle travnatá nebo písková plocha, ohraničená zábradlím za které diváci nesmí.

 

PODROBN0 INFO O DOSTIZÍCH NALEZNETE NA:

http://jezdectvi.ic.cz/cl-sport-dostihy.html

Žádné komentáře
 

Get a playlist! Standalone player Get Ringtones
________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ uloz.to - sdilej snadno data